Sunnah Dagen"Diegene die Hijama ondergaat op de 17de of
19de of 21ste dag
(van de islamitische maand)
dan is het een genezing voor elke ziekte."
(Saheeh Abu Sunan Abu Dawud, 3861).


Roqya

Roqya in de Islam is het reciteren van de Koran, en de toevlucht zoeken bij Allah, aanbiddingen en smeekbeden die gebruikt worden als een middel voor de behandeling van ziekten en andere problemen. De Koran is namelijk een bron van genezing.

Roqya wordt vooral verricht voor genezing van het boze oog, bezetenheid van Jinn(s), afgunst en zwarte magie. Bij Roqya richt een persoon zijn volledige vertrouwen in Allah. Allah is namelijk de bron van alle genezingen.